Как телемедицината помага при перинатална тревожност и депресия?

Целта на Healee и телемедицината глобално е да направим здравеопазването по-достъпно, по-надеждно и по-лесно за всички. Днес повече от всякога доставчиците на здравни услуги се опитват да помогнат на семействата, изправени пред перинатални проблеми, каквито има навсякъде по света.

На 6 май, на Световния ден на психичното здраве на майката, различни кампании акцентираха върху осведомяването и насърчаването на грижите за майките и техните семейства, по всяко време в перинаталния период. 

В съответствие с тази тенденция, много телемедицински услуги отбелязаха нарастване на онлайн консултациите. Лекарите правят онлайн консултации и така дават насоки на родители в период на перинатална тревожност и депресия. Психотерапевтите и психиатрите, които използват Healee, имаха над 300 консултации през последните няколко месеца, голяма част от които са именно за перинатална депресия. 

Статистиката показва, че 10 до 20% от жените по света са засегнати от перинатална депресия. Друга статистика показва, че само 20% от тези жени се обръщат за помощ, което излага родителите и техните деца на риск.

В този блог пост ще научите повече за ползите от телемедицината в подобен етап от живота на родителите, както и какво спира майките да посещават терапии за лечение на перинатална депресия и какво ги кара да предпочитат онлайн консултациите пред посещенията в лекарския кабинет. 

Защо майките отбягват терапиите и посещенията при специалист в лекарски кабинет?

Майките споделят няколко причини, които ги спират да посетят лекарския кабинет. Те сочат като бариери несъответствието на графика на лекаря с тяхното свободното време като млади майки, нежеланието им да оставят детето си на грижите на някой друг докато те са на терапия, както и смущението да споделят чувствата и мислите си лице в лице с лекаря.

Как телемедицината помага на психолозите и психиатрите да предоставят терапевтични сесии по време на COVID-19 пандемията?

С пандемията, която наложи рестрикции в комуникацията на живо с лекари и достъпа до болници, където постъпват заразени с вируса, стресът на майките с перинатална депресия нараства още повече.  

Телемедицината дава на лекарите средства за предоставяне на консултации извън лекарски кабинет и помага на майките да се справят с перинаталната депресия, споделяйки своите терзания от комфорта на своя дом. Телемедицината спестява на майките времето, което им е нужно, за да стигнат до лекарския кабинет. Вместо това лекарите правят виртуални сесии с майките за съвети как да се справят с променящите им се настроения, със стресовите фактори в околната среда и други.

Начините, чрез които терапевтичните подходи чрез телемедицината лекуват перинаталната депресия

Според последните проучвания, телепсихиатрията е еквивалентна на грижите в лекарския кабинет по отношение на диагностична точност, качество, удовлетвореност на пациента и ефективност на лечението. Чрез телемедицината, лекарите предоставят различни терапевтични услуги (като когнитивно-поведенчески терапии, индивидуална психотерапия, междуличностна терапия, психодинамична терапия и други поддържащи психотерапии и техники за релаксация), които помагат на майките да се справят с перинаталната депресия. Лекарите учат пациентите как да предприемат необходимите промени, които им помагат да подобрят общото си психично здраве.

Например, чрез видео конферентните разговори в Healee, психиатри и психотерапевти дават индивидуални или групови терапевтични сесии на майки, изправени пред перинатална депресия и тревожност.

Какви предимства дава телемедицината на лекарите за справяне с перинаталната депресия

Удобство 

Психолози и психиатри осигурят психотерапевтични грижи както за настоящи, така и за нови пациенти навсякъде и по всяко време с телемедицината. Те предоставят онлайн консултации на пациентите чрез удобен и достъпен виртуален контакт. Майките предпочитат телемедицината от комфорта на своя дом, тъй като това им спестява пътуване до лекарския кабинет и могат да отделят повече време за терапевтични сесии.

Ефективност

Терапиите, предоставени чрез телемедицина, са еквивалентни на грижите за живо по отношение на диагностичната точност и ефективност на терапевтичните сесии. Чрез телемедицината, лекарите адресират някои от проблемите, които майките споделят при посещенията си като физически дискомфорт след раждане, липса на сън, рязка смяна на настроенията и др.  

Съвместимост

За да може една терапия да бъде успешна, тя трябва да бъде постоянна. Сесиите трябва да бъдат постоянни, за да се стигне до добро общо психическо състояние. Лекарите могат да предоставят тези терапевтични сесии често, използвайки телемедицината, която предлага гъвкавост на графика както за лекари, така и за пациенти.

Гъвкавост

Телемедицината предлага гъвкавост, давайки на лекарите свобода да организират по-добре графика си и да бъдат уведомявани чрез съобщение за следваща онлайн консултация. Лекарите помогнат на повече пациенти в нужда, като свеждат до минимум риска от отказ на консултации в последния момент. Много майки следват стриктен режим на бебетата си и намират за трудно да синхронизират графика на лекаря с този на бебето. Режима на хранене и съня, както и страха да оставят детето си на детегледачка или липса на транспорт до лекарския кабинет, са само няколко от бариерите пред майките. С телемедицината тези пречки не съществуват, защото майката може да проведе консултация или терапевтична сесия от телефона, таблета или лаптопа си у дома.

Поверителност и сигурност

За разлика от личните консултации в лекарския кабинет, онлайн консултациите осигуряват по-отворена и сигурна среда за майките да споделят своите перипетии след раждането. В предишен блог пост „Най-добри практики за лекарите при предоставяне на телемедицински консултации“ ние обяснихме колко е важна неприкосновеността на личния живот за пациентите. За майките е важно те да се чувстват сигурни и да знаят, че каквато и чувствителна информация да споделят с лекаря, тя ще остане между специалиста и нея. Healee е платформа, която гарантира, че всички данни, предоставени по време на или след консултация, се съхраняват на сигурно място и само лекарите и пациентите имат достъп до тях. 

Богати възможности за комуникация

Друго предимство на онлайн консултациите е, че те могат да бъдат доставени чрез чат, аудио или видео разговор, така че пациентите да се чувстват по-комфортно. Когато майките се чувстват сами, притеснени, изтощени и дори изолирани, е по-малко вероятно да се чувстват удобно да споделят чувствата си в лекарския кабинет. Днес обаче има решение и пациентите споделят чувствата си спокойни от уюта на дома си, където могат да седнат на дивана и да говорят без дискомфорт за психичното си здраве.

Заключение

Телемедицината има голям потенциал за справяне с перинаталната депресия чрез последователни онлайн консултации.

С телемедицината, лекарите дават подкрепа и съвети на родителите в най-важния етап от живота им, по всяко време и навсякъде. Всички изброени по-горе терапевтични подходи повишават самочувствието на майките с перинатална депресия или тревожност и им помагат да се адаптират по-добре към родителството. Помагат им да подобрят отношенията си с партньорите си, да се погрижат за себе си, докато своевременно се грижат за децата си.

Източници
(1) Richardson, Lisa K., B. Christopher Frueh, Anouk L. Grubaugh, Leonard Egede и Jon D.Elhai, “Current Directions in Videoconference Tele-Mental Health Research”, Clinical Psychology: Science and Practice, Vol. 16, № 3, септември 2009 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *